Інноваційна діяльність гімназії

Інноваційна діяльність гімназіїОрганізація інноваційної діяльності   ЗНЗ.

Інноваційна діяльність Полтавської гімназії №13 спрямована на формування творчої особистості учня на основі зростання професіоналізму вчителя у світлі застосування сучасних інноваційних технологій навчання.

Концепцією розвитку школи визначені пріоритетні напрямки діяльності гімназії:

 •  збереження здоров’я дітей;
 •  формування життєвих компетенцій;
 •  створення багатовимірного освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання та виховання;
 •  забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти;
 •  виховання національно-свідомих громадян України;
 •  гармонійне поєднання освіти і виховання;
 •  розвиток шкільного комунікативного середовища;
 •  задоволення потреб сім’ї та суспільства щодо повноцінного фізичного, психологічного та освітнього розвитку учня;
 •  підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій;
 •  впровадження сучасних засобів навчання;
 •  забезпечення якісної профільної підготовки учнів з урахуванням освітніх потреб, кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази гімназії, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти;
 •  упровадження сучасної інформаційної системи навчання, створення та розвиток комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних мереж, ресурсів і технологій, побудованих на базі засобів сучасної обчислювальної та телекомунікаційної техніки;
 •  забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу.
  •  розробка нормативно-правової бази інформатизації;
  •  формування інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;
  •  інформатизація діяльності адміністративно-управлінської ланки;
  •  оснащення гімназії сучасними інформаційними засобами;
  •  інформатизація процесу навчання і виховання;
  •  інформатизація методичної роботи; формування баз даних;
  •  упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виховний процес;
  •  інформатизація діяльності психологічної служби;
  •  інформатизація діяльності бібліотеки;
  •  залучення учнів до участі у національних та міжнародних проектах.
   •  підвищився рівень навчальних досягнень учнів (на 10 % збільшилась кількість учнів, що мають високий та достатній рівні);
    •   значне підвищення результативності учнів школи у міських  , обласних предметних олімпіадах, конкурсах,              проектах        різних рівнів;
    •  спостерігається зростання рівня педагогічної майстерності вчителів.
    • збільшилася на 6 % кількість учнів школи, що вступили до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV ступеня акредитації.

Реалізація Програми розвитку гімназії передбачає роботу закладу за Програмою розвитку обдарованих дітей «Ерудит» та Програмою інформатизації закладу.

Основні напрямки роботи з інформатизації закладу:

   Починаючи з 2009 року педагогічний колектив гімназії працював над проблемним питанням:

«Упровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес». Вибір інноваційних технологій пояснюється тим, що ця система навчання, на думку колективу гімназії, найбільш підходить для реалізації стратегічних завдань закладу, так як вона спрямована на самореалізацію особистості вчителя та учня, посилення цілеспрямованості, системності, індивідуалізації навчального процесу та самостійності учнів. З метою контролю за станом інноваційних процесів у закладі здійснюється моніторинг рівня навчальних досягнень учнів (по класах, по предметах, індивідуальних досягнень), рівня фахової майстерності педпрацівників, результативності вчителів, учнів, рівня комфортності навчання учнів, стану здоров’я учнів, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів профільних та спеціалізованих класів. Переваги і проблеми у застосуванні інноваційних технологій навчання. Формування інноваційного рівня педпрацівників. У колективі була проведена кропітка робота щодо вивчення теоретичних основ сучасних інноваційних технологій навчання, проведено чотири навчальних семінари, на яких було розглянуто питання: «Упровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій», «Упровадження в навчально-виховний процес проектних технологій через ІКТ», «Мультимедійні технології на уроці », вивчається література з питань педагогічних інновацій, інтенсифікації навчальної діяльності учнів, матеріали фахової преси з проблемного питання.

   Уже багато років поспіль гімназія має тісні стосунки із Російським товариством. Переймати досвід приїжджали директори, заступники директорів, учителі не лише  Полтави та області, Києва, Запоріжжя, Дніпропетровська, Вінниці та інших міст України, а й директор елітної приватної школи С-Петергбурга Богомазова Д.З. (Росія)  та  Москви.

У гімназії  проводяться педагогічні ради, семінари-практикуми,   науково-практичні конференції, психолого-педагогічні семінари, творчі звіти вчителів із впровадження інтерактивних технологій, вивчається питання про ефективне впровадження сучасних інноваційних технологій.

Результати інноваційної діяльності закладу.

      Наскільки правильний шлях обрав педагогічний колектив нашої гімназії свідчать такі найбільш вагомі результати:

  Досвідом гімназії щодо впровадження інноваційних технологій цікавляться інші заклади освіти.

  Однією з найважливіших умов успіху інноваційної діяльності є спроможність адміністрації мобілізувати людей на високі досягнення у вибраному ними напрямку роботи. Результатом цієї діяльності є якісні зміни у роботі навчального закладу.

Інформаційний бюлетень

Будьте в курсі останніх подій з нашої мережі:

Зв'язатися з нами

Twitter стрічки