Повідомляємо, що цього року для участі у Серпневій конференції педагогічних працівників необхідно попередньо зареєструватися за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRiP1aGE470GQUpyIV9biUfwG-Z7LeWW8dtQ0Oxw3i-bT8wg/viewform.

Реєстрацію відкрито до 4 червня. Кількість місць обмежена. Для зручності посилання на реєстраційну форму розміщено на сайті управління освіти. 

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення посади керівника закладу загальної середньої

освіти комунальної власності територіальної громади м. Полтава

Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Полтавської гімназії № 13 Полтавської міської ради Полтавської області.

Місцезнаходження закладу освіти:  вул. Кучеренка, 1/16, м. Полтава

Інформація про основні функціональні обов’язки директора, розмір та умови оплати праці надається управлінням освіти.

Кваліфікаційні вимоги

Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та копії):

- паспорт громадянина України;

- особовий листок з  обліку кадрів;

- автобіографія;

- документ про освіту*;

- трудова  книжка (копія)*;

- військово-обліковий документ (за наявності);

- медична довідка про проходження обов’язкового психіатричного огляду;

- особиста медична книжка;

- мотиваційний лист;

- перспективний план розвитку закладу освіти;

- дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

* директори шкіл, які працюють у закладі, в якому оголошено конкурс, і бажають взяти в ньому участь, зазначені документи не подають

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Термін подання документів

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 20 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (каб.26). Останній день подання документів на конкурс – 04.06.2018.

 

Перелік питань
на перевірку знань чинного законодавства України


Конституція України

 

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).
2. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
3. Форма правління в Україні (ст. 5).
4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
5. Засади, на яких ґрунтується суспільне життя в Україні (ст.15).
6. Найважливіші функції держави (ст. 17).
7. Правовий порядок в Україні (ст.19)
8. Державні символи України (ст. 20).
9. Права і свободи громадян України (ст.24)
10. Права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства (ст. 26)
11. Конституційне право на працю (ст. 43).
12. Конституційне право на освіту (ст. 53).
13. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
14. Обов’язки громадянина України (ст.ст. 65-68).
15. Державний бюджет України (ст. 96).
16. Порядок обрання Президента України (ст. 103).
17. Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
18. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
19. Статус Конституційного Суду України (ст.147).
20. Повноваження Конституційного Суду України (ст.150).

 

Закон України «Про запобігання корупції»

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (ст. 1).
2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 3).
3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 4).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (ст. 12).
6. Антикорупційна політика (ст.18).
7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22).
8. Обмеження щодо одержання подарунків особам, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 23).
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25).
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (ст. 29).
12. Вимоги до поведінки осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 37).
13. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (ст. 38).
14. Поняття пріоритету інтересів осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 39).
15. Поняття політичної нейтральності осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 40).
16. Поняття неупередженості осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 41).
17. Поняття компетентності і ефективності професійної діяльності осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст. 42).
18. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).
19. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст. 66).
20. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції (ст.70).


Закон України «Про освіту»

 

1. Право громадян на освіту (ст. 3).
2. Види освіти (ст. 8).
3. Складники освіти (ч. 1 ст. 10).
4. Рівні повної загальної середньої освіти (ч.3 ст. 12).
5. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти (ч. 1 ст. 13).
6. Освіта осіб з особливими освітніми потребами (ст. 19).
7. Інклюзивне навчання (ст. 20).
8. Керівник закладу освіти (ст. 26).
9. Колегіальні органи управління закладів освіти (ст.27).
10. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст.28).
11. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти (ст. 29).
12. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30).
13. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями (ст. 31).
14. Категорії учасників освітнього процесу (ст. 52).
15. Права здобувачів освіти (ч. 1 ст. 53).
16. Обов’язки здобувачів освіти (ч. 3 ст. 53).
17. Права педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (ч.1 ст. 54).
18. Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (ч. 2 ст. 54).
19. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам (ч. 1 ст. 57).
20. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти (ст. 76).

 

Закон України «Про загальну середню освіту»

 

1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту (ст. 2).
2. Поняття загальної середньої освіта (ст.3).
3. Завдання загальної середньої освіти (ст. 5).
4. Здобуття повної загальної середньої освіти (ст. 6).
5. Заклад загальної середньої освіти (ст.8).
6. Статус закладу загальної середньої освіти (ст. 10).
7. Форми навчання в закладах загальної середньої освіти (ст. 13).
8. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти (ст. 14).
9. Виховний процес у закладах загальної середньої освіти (ст. 17).
10. Порядок зарахування учнів (ст.18).
11. Учасники освітнього процесу (ст. 19).
12. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців) (ст. 22).
13. Педагогічні працівники (ст. 24).
14. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти (ст. 26).
15. Атестація педагогічних працівників (ч.1, 2 ст. 27).
16. Повноваження закладу загальної середньої освіти (ст. 38).
17. Управління закладу загальної середньої освіти (ч.1, 2 ст. 39).
18. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти (ст. 44).
19. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти (ч.1, 2 ст. 45).
20. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту (ст. 47).

 

Кодекс Законів про працю України

 

1. Трудовий договір між працівником і роботодавцем (ст. 21).
2. Строки трудового договору (ст. 23).
3. Обов’язкові документи, які необхідно подати особі при укладенні трудового договору (ч. 2 ст. 24.).
4. Строк випробування при прийнятті на роботу (ст. 27).
5. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце (ст. 29).
6. Зміна істотних умов праці (ч.3 ст.32).
7. Розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з iнiцiативи працiвника (ст. 38).
8. Розiрвання строкового трудового договору з iнiцiативи працівника (ст. 39).
9. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк (ст. 39 1).
10. Переважне право на залишення на роботi при вивiльненнi працiвникiв у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi (ст. 42).
11. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу в день звільнення працівника (ст. 47).
12. Трудові книжки працівників (ст. 48).
13. Порядок вивільнення працівників (ст. 49 2).
14. Неповний робочий час працівника (ст. 56).
15. Тривалість щорічної основної відпустки (ст. 75).
16. Грошова компенсацiя за невикористанi щорiчнi вiдпустки при звільненні (ч.1, 2 ст. 83).
17. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях (ст. 121).
18. Стягнення за порушення трудової дисципліни (ст. 147).
19. Строк для застосування дисциплінарного стягнення (ст.148).
20. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей (ст. 184).

 

Відповідно до наказу МОН від 16.04.2018 р. №367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до закладів освіти» та листа МОЗ №111-01/89 «Щодо медичних довідок для відвідування закладів освіти» при зарахуванні до закладу надаються:

- оригінал медичної довідки ф-086 1/0 або медична карта дитини ф-026/0 (за наявності);

- ксерокопія ф-063 (щеплення).


ПОЛТАВСЬКА ГІМНАЗІЯ №13
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З №

Від 26.04.2018 р.
Про затвердження оновлених правил
внутрішньошкільного розпорядку
та поведінки учнів гімназії
в навчальному закладі

Останнім часом збільшилася численність скарг збоку працівників гімназії на поведінку учнів, які вживають ненормативну лексику, сперечаються з дорослими, зверхньо ставляться до них, агресивно реагують на зауваження, не володіють принципами субординації, порушують дисципліну тощо.
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», з метою створення в закладі цілісної моделі виховної системи на основі соціокультурних, загальнолюдських та національних цінностей та забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти, з метою збереження та встановлення єдиних вимог до навчально-виховного процесу школи

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити оновлені «Правила внутрішньошкільного розпорядку» Полтавської гімназії №13 Полтавської міської ради Полтавської області (додаток).
2. Заступнику директора з виховної роботи Бойченко Л.А.:
2.1. Ознайомити працівників школи з правилами внутрішньошкільного розпорядку.
2.2. Узяти під контроль виконання даного наказу.
3. Класним керівникам 1-11-х класів ознайомити з правилами внутрішньошкільного розпорядку учнів та батьків.
4. Суворо дотримуватись правил внутрішньошкільного розпорядку усім учасникам навчально-виховного процесу.
5. Учителю інформатики Семиренко Ж.В. розмістити цей наказ на сайті гімназії.
6. У разі порушень учнем «Правил внутрішньошкільного розпорядку» вжити алгоритм заходів щодо адміністративної відповідальності батьків.

Директор гімназії Н.В.Орловська


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор гімназії Н.В.Орловська

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО РОЗПОРЯДКУ
ТА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ


І. Загальні правила
1.1. Учні приходять у школу за 15 хвилин до початку занять за розкладом.
1.2. Кожен учень зобов’язаний з’явитися до школи чистим і охайно одягненим, у чистому взутті, з охайною зачіскою. В одязі виключаються яскраві тони й орнаменти.
1.3. Черговий вчитель у разі порушення вимог пропонує привести себе в належний вигляд. Неохайний учень отримує попередження, про що його батьків інформує класний керівник.
1.4. Учням заборонено приносити до школи не потрібні для занять речі.
1.5. Пропуски учнем навчальних занять з поважної причини підтверджуються необхідними документами.
1.6. Учням заборонено без дозволу заходити до вчительської кімнати та інших кабінетів школи, де працює адміністрація.
1.7. Усі школярі зобов'язані берегти шкільне майно, зелені насадження на території школи, бережливо поводитися зі своїми речами та речами товаришів.
1.8. Учні гімназії зобов'язані дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу школи, зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, виконувати санітарно-гігієнічні правила.
1.9. У разі навмисного пошкодження шкільного майна батьки учня зобов'язані відшкодувати матеріальні збитки.
1.10. Суворо забороняється тютюнопаління, вживання алкогольних та психотропних речовин в гімназії та на її території.
ІІ. Поведінка учнів на уроках
2.1. Після першого дзвоника учень гімназії займає своє місце в класі, готує необхідні для уроку речі.
2.2. Запізнення учнів на заняття фіксуються у щоденнику учня.
2.3. Учні гімназії встають і вітаються, коли до класу заходить директор, завуч, учитель.
2.4. За кожним учнем класу на заняттях закріплюється постійне робоче місце. Учень має право пересідати на інше тільки з дозволу вчителя.
2.5. Під час уроку учень повинен дотримуватися дисципліни й порядку, не залишати після себе сміття, папір на столах, підлозі.
2.6. Після закінчення заняття учні встають після слів учителя «Урок закінчено». Виходити з класу слід спокійно, тільки з дозволу вчителя.
2.7. На уроки фізкультури учні з'являються у спортивній формі відповідно до сезону. Для переодягання у спортивному залі функціонують роздягалні.
2.8. Підручники школяра мають бути охайно обгорнуті. У них не можна загинати,виривати сторінки, робити підкреслення та ін. Псування, втрата підручника відшкодовується згідно з нормативними документами.
2.9. Зошити учні ведуть чисто, охайно, у відповідності з вимогами орфографічного режиму, підписи мають відповідати встановленим зразкам.
2.10. Кожен учень 2-11-го класу має щоденник єдиного зразка, у якому охайно синьою пастою ведуться відповідні записи.
2.11. У разі порушення дисципліни учнем школи класний керівник інформує його батьків. Неодноразове порушення учнем дисципліни тягне за собою виклик до школи батьків та впровадження проти батьків відповідних дій, встановлених законодавством.
2.12. Учням школи не дозволяється самовільно залишати школу до закінчення навчальних занять, це розглядається як порушення дисципліни.
2.13. У разі захворювання учень відвідує медичний кабінет, за показникам отримує звільнення від занять, інформує про це класного керівника та чергового адміністратора і тільки потім залишає школу.
2.14. Спілкування зі старшими, однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. Учень не повинен допускати принизливі й образливі вислови, вживати ненормовану лексику та ін.
2.15. Учень повинен з повагою ставитися до учителя, на зауваження реагувати спокійно, не сперечатися, виконувати завдання педагога відповідно до теми уроку з урахуванням методичних рекомендацій щодо конкретного предмета.
2.16. Зі школи учні виходять спокійно, дотримуючись порядку.
2.17. Після закінчення занять та позаурочних заходів учні не мають права знаходитись у приміщенні школи без нагляду педагогічних працівників.
ІІІ. Поведінка учнів під час перерв
3.1. Під час перерв учням забороняється залишати територію навчального закладу без супроводу класного керівника, вчителя-предметника.
3.2. Під час руху сходами учням необхідно бути особливо уважними. При пересуванні слід триматися правого боку.
3.3. Не дозволяється носити високі підбори, об`ємні прикраси, які можуть спровокувати травму.
3.4. Учням забороняється бігати сходами, штовхати одне одного, створювати конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази і жести.
3.5. Заборонено під час руху коридорами вживати їжу, напої, штовхатися, розмахувати руками, галасувати.
ІV. Поведінка учнів поза гімназією
4.1. Учень гімназії зобов'язаний бути ввічливим, коректним і доброзичливим, проявляти витримку й розуміння у стосунках.
4.2. Бути уважним до дорослих, дітей і літніх людей.
4.3. Дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в транспорті, громадських місцях.
4.4. Дбайливо ставитися до природи.
4.5. Забороняється вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин, тютюнопаління.
4.6. Учень гімназії повинен дотримуватися мовного етикету, не дозволяти нецензурних висловлювань.

Дані правила внутрішнього розпорядку є обов'язковими для виконання усіма учнями гімназії.

 

Сторінка 1 із 9

Інформаційний бюлетень

Будьте в курсі останніх подій з нашої мережі:

Зв'язатися з нами

Twitter стрічки