ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ НА 2017-2018 Н.Р.

Опубліковано в: Інформація для вчителів

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ
НА 2017-2018 Н.Р.
Виховна тема гімназії:
«Виховання особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні, загальнолюдські та національні цінності»

Головна мета:
Сприяти формуванню духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин-патріот, сім'янин, професіонал.

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
1. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів.
2. Виховання духовної культури особистості.
3. Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки.
4. Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.
5. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті.
6. Збагачення народних традицій, звичаїв.
7. Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.
8. Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря.
9. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я.
10. Формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою.
11. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації.
12. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.
13. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.
14. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, а також дітей внутрішньо переміщених осіб.
15. Зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.
16. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через учнівський парламент.
17. Доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

 

Детальніше в цій категорії: Проект колективного договору »

Інформаційний бюлетень

Будьте в курсі останніх подій з нашої мережі:

Зв'язатися з нами

Twitter стрічки